Princip biolampa

Jak biolampa funguje

Příznivé a hojivé účinky světla byly využívány už ve starověku. Dnes je chápeme jako naprosto přirozenou věc a díky moderní vědě je fototerapie dynamicky se rozvíjející lékařský obor dosahující výrazných úspěchů v léčbě širokého spektra zdravotních obtíží. Biolampa patří už ke standardnímu vybavení nejen v ordinacích a na rehabilitačních pracovištích, ale najdeme je i v celé řadě domácností.
 

Princip léčby biolampou

Princip léčby biolampou si vysvětlíme na nejúčinnější dostupné biolampě na našem thrhu v současnosti, kterou jsou bezesporu  přístroje Biostimul

 

Při aplikaci Biostimulu dochází k tzv. biostimulačnímu efektu. Pod tímto výrazem se rozumí jednak spuštění a podnícení již probíhajících řídících pochodů na úrovni samotných buněk ve tkáni, jednak zpomalení chorobných a degenerativních procesů v těchto buňkách.


Lineárně polarizované světlo biolampy působí na molekulární strukturu buněčných membrán a mitochondriálního aparátu, čímž se urychlují metabolické pochody bez hromadění odpadních látek, podnítí se tvorba potřebných buněčných působků (opioidů, prostaglandinů, neurotransmiterů aj.), a naopak biolampa utlumí tvorbu látek provázejících chorobné stavy.

 

Dále lze pozorovat používáním biolampy Biostimul zvýšení aktivity makrofágů nezbytných pro úspěšné hojení ran, stejně jako podnícení činnosti fibroblastů, které jsou základem pro hojivé pochody kožních štěpů a jizev nebo zvýšení tvorby kolagenu, což příznivě ovlivňuje náš pohybový aparát.

Zjednodušeně řečeno: Paprsek, který Biostimul vyzařuje, dopadá na buňku. Buňku "podráždí" a ta na to reaguje zrychlením svého metabolismu a začně tak intenzivněji vykovánat svouji funkci. Výsledkem je zrychlení přirozené renenerace tkáně.

Výsledek působení Biostimulu: Naše tělo disponuje úžasným samoléčebným mechanismem, jen tento mechanismus musíme někdy tělu pomoci nastartovat k vyšší aktivitě. Biostimul aktivuje přirozený regenerační proces na buněčné úrovni a v tom je jeho "kouzlo léčby" širokého spektra onemocnění bez nutnosti operativních zákroků a chemických přípravků s vedlejšími účinky.